Kursplan för vårterminen 2007
EKOTOXIKOLOGI 1TEK095
Ecotoxicology 1

Antal poäng: 10. Betygskala: TH. Valfri för: W4. Kursansvarig: Olof Berglund, Olof.Berglund@ekol.lu.se, Inst för biologisk grundutbildning. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Övrigt: Kursen motsvarar BIO644. Hemsida: http://www.biol.lu.se/biologi/index.html.

Mål
Kursens övergripande mål är att studenterna ska behärska och förstå grundläggande ekotoxikologisk teori och praktik.

Studenter som genomgått kursen skall:

Innehåll
Centralt för kursen är att ge ett helhetsperspektiv på miljögifter där allt från spridning, kemiska egenskaper och persistens till effekter på celler, organismer och ekosystem behandlas. Delområden som ingår:

Litteratur
“Principles of ecotoxicology” 2nd edition av Walker, C.H., Hopkin, S.P., Sibly, R.M. & Peakall, D.B. Taylor & Francis, NY.