Kursplan för vårterminen 2007
VÄRME- OCH MASSÖVERFÖRINGMVK160
Heat and Mass Transfer

Antal poäng: 6. Betygskala: TH. Obligatorisk för: M3XVS. Valfri för: M3. Kursansvarig: Professor Bengt Sundén, bengt.sunden@vok.lth.se, Energivetenskaper. Förkunskapskrav: MMV031 Värmeöverföring. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen med teori- och problemdelar. Hemsida: http://www.vok.lth.se.

Mål
Kunskapsmål

Färdighetsmål

Innehåll
Kursen är ett komplement och en fördjupning till kursen i värmeöverföring.

Kursen inriktas mot ökad förståelse och kunskap om instationär värmeledning (periodiska förlopp, smältning/stelning), värmeledning i anisotropa material, aerodynamisk uppvärmning, strömning och värmeöverföring i förtunnade gaser, termisk strålning samt massöverföring (med och utan kemiska reaktioner), system av värmeväxlare. Övningarna ger färdighet i beräkning av tekniska problem.

Litteratur
Kompendium och exempelsamling.