Kursplan för vårterminen 2007
PROJEKT - ENERGITEKNIKMVK115
Project - Energy Technology

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: M3. Kursansvarig: Prof Bengt Sundén, Energivetenskaper. Förkunskapskrav: Minst en fördjupningskurs inom energiteknik. Prestationsbedömning: Rapport och muntlig föredragning. Hemsida: http://www.vok.lth.se.

Mål
Att ge fördjupad kunskap inom ett specialområde inom energitekniken.

Innehåll
En praktisk eller teoretisk studie inom det område studenten önskar fördjupa sina kunskaper inom. Kan ex vis utgöra en förstudie till ett examensarbete.

Litteratur
Fastställs i samråd med examinator och handledare.