Kursplan för vårterminen 2007
MODELLERING AV FÖRPACKNINGSSYSTEMMTT225
Modelling of Packaging Systems

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: M4XPL. Valfri för: I4XIE, M3. Kursansvarig: Professor Gunilla Jönson, Förpackningslogistik. Prestationsbedömning: Slutbetyg erhålles efter godkända övningsuppgifter och fullgjort obligatoriskt projektarbete. Övrigt: Kursen kan komma att ges på engelska. Hemsida: http://www.plog.lth.se.

Mål
Syftet med kursen är att ge insikt i

Innehåll
Modellering av förpackningssystem ger grundläggande kunskap om förpackningssystem, diskret simulering och hur simulering kan användas för att analysera förpackningssystem. Dessutom behandlas simuleringsmetodikens olika grundaktiviteter då analys av ett förpackningssystem är i fokus. I kursen används kommersiella mjukvaror såsom AutoMod som analysverktyg i projekt och övningar. Föreläsningar, övningar och gästföreläsningar samt studiebesök på förpackningsföretag utgör moment i kursens lärandeprocess.

Litteratur
Jönson, G & Johnsson, M: Packaging Production and Simulation. LTH 2004. Banks, J: Getting started with Auto Mod. Autosimulation 2004.