Kursplan för vårterminen 2007
STRÖMNINGSLÄRAMMV211
Fluid Mechanics

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: F3. Kursansvarig: Univ.lektor Christoffer Norberg, christoffer.norberg@vok.lth.se, Energivetenskaper. Förkunskapskrav: FMA425 Linjär algebra, FME012 Mekanik, grundkurs. Rekommenderade förkunskaper: FMA435 Flerdimensionell analys med vektoranalys, FME021 Kontinuumsmekanik. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Individuella hemuppgifter. Två laborationer i grupp; frivilliga hemuppgifter ger bonuspoäng som adderas till tentamensresultat. Hemsida: http://www.vok.lth.se.

Mål
Kunskapsmål

Färdighetsmål

Innehåll
Översikt och historik; grundekvationer på integral- och differentialform; dimensionsanalys inkl likformighetslagar; mätmetoder; strömning i rörsystem; gränsskikt; omströmmade kroppar; introduktion till turbulens; potentialströmning inkl elementär vingteori; kompressibel strömning; strömning med fria vätskeytor.

Litteratur
White, F M: Fluid Mechanics, 5:e uppl. McGraw-Hill 2003. ISBN: 0-07-119911-X