Kursplan för vårterminen 2007
STRÖMNINGSLÄRA, FORTSÄTTNINGSKURSMMV025
Fluid Mechanics, Advanced Course

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: M3XVS. Valfri för: M3. Kursansvarig: Univ.lektor Christoffer Norberg, Energivetenskaper. Förkunskapskrav: MMV050 Termodynamik och strömningslära. Rekommenderade förkunskaper: FMA435 Flerdimensionell analys med vektoranalys, FMA062 Tillämpad matematik. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Individuella hemuppgifter. Seminarieuppgift i grupp. Två laborationer i grupp; frivilliga hemuppgifter ger bonuspoäng som adderas till tentamensresultat. Hemsida: http://www.vok.lth.se.

Mål
Kunskapsmål

Färdighetsmål

Innehåll
Översikt och historik; grundekvationer på integral- och differentialform; mätmetoder; strömning i rörsystem; gränsskikt; omströmmade kroppar; introduktion till turbulens; potentialströmning inkl elementär vingteori; kompressibel strömning; strömning med fria vätskeytor.

Litteratur
White, F M: Fluid Mechanics, 5:e uppl. McGraw-Hill 2003. ISBN: 0-07-119911-X