Kursplan för vårterminen 2007
PROJEKT - MASKINKONSTRUKTIONMMK150
Project - Machine Design

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: M3. Kursansvarig: Prof. Robert Bjärnemo, Maskinkonstruktion. Förkunskapskrav: MMK040 Utvecklingsmetodik. Prestationsbedömning: Rapport och muntlig föredragning. Hemsida: http://www.mkon.lth.se.

Mål
Att ge fördjupad kunskap inom ett specialområde.

Innehåll
En praktisk eller teoretisk studie inom det område studenten önskar fördjupad sina kunskaper inom. Kan ex vis utgöra en förstudie till ett examensarbete eller del av utvecklingsprojekt.

Litteratur
Fastställs i samråd med examinator.