Kursplan för vårterminen 2007
FRIFORMSFRAMSTÄLLNING I PRODUKTUTVECKLINGSPROCESSENMMK126
Rapid Prototyping in the Product Development Process

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: M4. Kursansvarig: Univ.lektor Giorgos Nikoleris, giorgos.nikoleris@mkon.lth.se, Maskinkonstruktion. Rekommenderade förkunskaper: MMK010 Ritteknik/datorstödd ritning. Prestationsbedömning: Godkända övningsuppgifter och inlämningsuppgifter. Hemsida: http://www.mkon.lth.se.

Mål
Kursens mål är att ge kunskaper i metoder för att framställa fysiska prototyper från digitala modeller. Kursen syftar till att ge kunskaper om hur digitala modeller omsätts i fysiska modeller med hjälp av friformsframställning. Kursen inleds med en genomgång av modelleringsteknik inom produktutvecklingen.

Kunskapsmål
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

Färdighetsmål
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

Innehåll
Undervisningen består av föreläsningar, deltagarundervisning, övningar och studiebesök. Den teoretiska delen förmedlar kunskaperna kring friformsframställning och dess användningspotential. Den praktiska delen syftar till att träna färdigheten i att använda ett friformsframställningssystem och består av handledda övningsuppgifter med successivt ökande komplexitet.

Litteratur
Chua et al, Rapid Prototyping: Principles and Applications (2nd Edition), ISBN: 9812381201
Nikoleris, Giorgos: Modellering och friformsframställning, Avdelningen för maskinkonstruktion, LTH, 2007.