Kursplan för vårterminen 2007
3D-MODELLERINGMMH646
3D Modelling

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: IBYA3. Kursansvarig: Lise Jensen, lise.jensen@hbg.lth.se, Ingenjörshögskolan i Helsingborg. Rekommenderade förkunskaper: MMH613 Komposition bild och ljud. Prestationsbedömning: 1. Godkända inlämningsuppgifter 2. Redovisning av projekt.

Mål

Innehåll
Design och analys av 3D modeller. Modellering i programmet 3DS Max.

Litteratur
Kompendium.