Kursplan för vårterminen 2007
POLYMERA MATERIAL, PROJEKTKPO021
Polymeric Materials, Project

Antal poäng: 5. Betygskala: UG. Alternativobligatorisk för: K4XM. Kursansvarig: Professor Frans Maurer, frans.maurer@polymat.lth.se, Polymerteknologi. Förkunskapskrav: KTE080 Polymerkemi eller KPO010 Polymerfysik. Prestationsbedömning: Obligatorisk närvaro vid föreläsningarna. För godkänt betyg fordras aktivt deltagande i och redovisning av resultaten från tillämpningsövningarna. Övrigt: Antalet kursdeltagare är begränsat till 10 deltagare. Kursen ges på engelska. Hemsida: http://www.materialkemi.lth.se.

Mål
Kursen skall ge fördjupad insikt om hur polymera material kan användas för olika ändamål.

Innehåll
Kursen skall belysa hur materialets funktion i slutapplikationen beror

av fysikalisk-kemiska egenskaper hos de använda polymererna, av

bearbetningsprocessen och av produktens uppbyggnad. Kursen genomförs i

samarbete med industriföretag i regionen. Inom kursen behandlas tre

olika tillämpningar t.ex. färg, lack och lim, förpackningsmaterial,

medicinska tillämpningar och kompositmaterial.

Litteratur
Handböcker och annat material tillhandahålles inom avdelningen.