Kursplan för vårterminen 2007
FÖRSTÅELSE OCH LÄRANDEKKK080
Teaching and Learning

Antal poäng: 2. Betygskala: UG. Valfri för: B2, BI4, C4, D4, K2, L4, N3, V4, W4. Kursansvarig: Bitr. programledare Michaël Grimsberg, Michael.Grimsberg@chemeng.lth.se och Ebrahim Parhamifar, Ebrahim.Parhamifar@tft.lth.se, Inst för kemiteknik. Prestationsbedömning: Deltagit i processen vid minst 1 rapporterande utvärdering. Skriftlig rapport. Deltagande i minst 75 % av lektionerna. Övrigt: Antalet deltagare är begränsat till 24. Särskild ansökan. Vid antagning är det meriterande att teknologen antingen är kursombud eller är engagerad i studierådet eller har undervisat på LTH. Vid antagning strävas efter en jämn fördelning mellan olika årskurser eller program. Hemsida: http://www.chemeng.lth.se/kkk080.

Mål
Att ge en introduktion till vuxnas lärande både i arbetslivet och på högskolan. Kursen ger teoretiska kunskaper för att kunna ha uppdrag som kursombud.

Innehåll
Lärande och hjärnan: Hur vi lär ? Hur vi glömmer ?
Förståelse: Yt- och djupinlärning, Taxonomier(SOLO/Bloom)Kolbcirkeln, Hur man gynnar effektivt lärande.
Utbildningsmål: Högskoleförordningen och utbildningsplan, Mål i enskilda kurser.
Utvärdering: Operativ utvärdering, Rapporterande utvärdering, Hur ger man muntlig återkoppling.
Examination: Koppling mellan undervisning och examination. Gruppdynamik: Vad är en grupp ? Färdigheter och dialog inom gruppen. Härskartekniker.

Litteratur
Rogers, J: Hur du undervisar vuxna - och gör det bra!. Brain Books 2003