Kursplan för vårterminen 2007
FÖRDJUPNINGSKURS I ETT ELLER FLERA ÄMNENKKK000
Advanced course in one or more subjects

Antal poäng: 10. Betygskala: UG. Valfri för: B4, K4. Kursansvarig: Behörig lärare i samråd med programledaren. Olle.Holst@biotek.lu.se, Jan-Olle.Malm@polymat.lth.se, Kemiska institutionen. Förkunskapskrav: Grundkurs i motsvarande ämne(n). Genomgånget basblock. Minst 80 poäng avklarade. Prestationsbedömning: Skriftlig rapport, muntlig redovisning. Övrigt: Undervisningens omfattning: 10 veckor. Självstudietid: 5 veckor OBSERVERA! En plan för arbetet skall upprättas i samarbete med utbildningsledaren före starten. Hemsida: http://www.lth.se.

Mål
Att fördjupa ämnesspecifika kunskaper i ett eller – tvärvetenskapligt – i flera ämnen.

Innehåll
Handledda självständiga litteraturstudier via databaser och bibliotek, handlett självständigt laborativt arbete i nära anslutning till pågående forskningsprojekt, skriftlig rapportering på svenska eller engelska enligt standard från internationellt granskade tidskrifter samt muntlig rapportering vid offentligt annonserat seminarium på svenska eller engelska.

Litteratur
Vetenskapliga originalartiklar med anknytning till det laborativa arbetet.