Kursplan för vårterminen 2007
BIOPROCESSTEKNIKKBT115
Bioprocess Technology

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: B3. Kursansvarig: Professor Olle Holst, olle.holst@biotek.lu.se, Bioteknik. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Godkänd laboration. Poängsatta delmoment: 2. Övrigt: Kursen ges på svenska. Hemsida: http://www.biotek.lu.se.

Mål
Att ge grundläggande kunskaper i bioprocessteknik, särskilt odlingsteknik och enzymteknologi

Att utveckla studentens laborativa färdigheter i bioprocessteknik

Innehåll
Föreläsningarna behandlar: odlingsteknik, mikrobiell kinetik, enzymteknologi, biokatalysatorer, mätning och styrning, råvaror för bioteknikindustrin, sterilisering och biosafety, bioreaktorer, miljöbioteknik samt svensk bioteknisk industri. Laboration i odlingsteknik.

Litteratur
Schuler, M. L., Kargi, F. : Bioprocess Engineering - Basic Concepts. Prentice Hall, New Jersey.
Stenciler

Poängsatta delmoment

Kod: 0107. Benämning: Bioprocessteknik.
Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen.

Kod: 0207. Benämning: Laboration.
Antal poäng: 1. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänd laborationsrapport.