Kursplan för vårterminen 2007
BIOTEKNIK, PROJEKTERINGKBT042
Biotechnology, Process and Plant Design

Antal poäng: 10. Betygskala: UG. Alternativobligatorisk för: B4XPt. Kursansvarig: Professor Olle Holst, Olle.Holst@biotek.lu.se, Bioteknik. Förkunskapskrav: KBT070 Bioteknik eller BLT010 Processteknik för bioteknik- och livsmedelsindustri. Rekommenderade förkunskaper: MIO012 Industriell ekonomi. Prestationsbedömning: Godkänd skriftlig och muntlig rapport. För betyget godkänt erfordras också deltagande i obligatoriska övningar med godkänt resultat, samt deltagande vid obligatoriska föreläsningar. Övrigt: Kursen kan komma att ställas in vid mindre än 6 anmälda deltagare. Kursen kan komma att ges på engelska.

Mål
Att ge förtrogenhet med de metoder och beräkningsmodeller som tillämpas vid förprojektering av biotekniska processer och anläggningar.

Innehåll
Teknisk och ekonomisk bearbetning av projekt inom den biotekniska industrin. Teknikvärdering: flödesbalanser, samt utformning och dimensionering av processer. Ekonomisk analys: uppskattning av kapital- och driftkostnader. Investerings- och betalningsflödeskalkyler. Projektvärdering. Projekt genomförs vanligen i samarbete med bioteknisk industri eller kemisk och livsmedelsteknisk industri som utnyttjar biotekniska processteg.

Litteratur
Karlsson, Hans T.: Projekteringsmetodik, Kemisk teknologi, LTH. Stenciler.