Kursplan för vårterminen 2007
DESIGNERNS YRKESREDSKAPIDE180
Elements for a Designer

Antal poäng: 7. Betygskala: TH. Obligatorisk för: MD2. Kursansvarig: Adj universitetslektor Karl-Axel Andersson, Industridesign. Prestationsbedömning: Godkända övningsuppgifter samt 80 % närvaro. För högre betyg, visat engagemang och fallenhet för givna uppgifter. Hemsida: http://www.ide.lth.se.

Mål
Träning i väsentliga tekniker för designprocessen samt sätt att presentera ett produktkoncept.

Innehåll
Studenten utvecklar grundläggande kunskap om form samt tränar färdigheter i skissning, rendering, Illustrator-baserad 2D-teknik samt modellbygge. Undervisning ges även i grafisk formgivning och produktgrafik. Föreläsningar i modern designhistoria samt grunderna i verkstadsteknik introduceras tidigt i kursen.

Litteratur
Muller W.: Order and meaning in design, Lemma. ISBN 9051896298.
IDSA, 2001: Design Secrets: Products/50 real-life projects uncovered. Rockport Publishers, ISBN 1-56596-476-0.
Grinye, C.: Smart design/ Products that change our lives. Rotovidsion. ISBN 2-88046-524-9.
Lundqvist, B.: Ritteknik. ISBN 91-47-01123-8
Olofsson, E., Sjölén, K.: Design Sketching, 2005, ISBN 91-631-73948