Kursplan för vårterminen 2007
AVANCERAD 2D-MODELLERINGIDE142
Advanced 2D-modelling

Antal poäng: 3. Betygskala: UG. Valfri för: ID2. Kursansvarig: Professor Claus Eckhardt, Industridesign. Förkunskapskrav: TNS100 Datorverktyg. Prestationsbedömning: 80 % närvaro under lärarledda moment. Godkänd inlämningsuppgift. Övrigt: Kursen kan komma att ges på engelska. Hemsida: http://www.ide.lth.se.

Mål
Studenten ska lära sig använda de, för en industridesigner, grundläggande datorprogrammen, ex. Illustrator, Photoshop.

Innehåll
I den här kursen kommer studenten att få:

Litteratur
Datorprogrammens handböcker.