Kursplan för vårterminen 2007
PROJEKT I TEKNISK DESIGNIDE051
Project in Technical Design

Antal poäng: 10. Betygskala: TH. Obligatorisk för: MD4. Kursansvarig: Universitetslektor Per Liljeqvist, Industridesign. Prestationsbedömning: Godkända övningsuppgifter samt 80 % närvaro vid föreläsningar och seminarier. Övrigt: Kursen kan komma att ges på engelska. Hemsida: http://www.ide.lth.se.

Mål
Kursens mål är att träna tidigare förvärvade kunskaper inom designarbetet och att utveckla sitt eget förhållningssätt till industriell design. Studenterna ges möjlighet att arbeta individuellt eller i mindre grupper.

Innehåll
Ett problem väljs, som genom utformning av en ny produkt, skall lösas och visualiseras med hjälp av kunskaper som förvärvats i kurser innevarande och tidigare terminer. Studenterna kommer att få möjlighet att träna sig i hela designprocessen och omsätta alla kunskaper, metoder och verktyg i ett större projekt.

Litteratur
Jordan J. P. 2000. Designing pleasurable products. An introduction to the new human factors. Taylor & Francis, UK.