Kursplan för vårterminen 2007
STYR- OCH REGLERTEKNIKFRT602
Automatic Control

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: IDA2. Kursansvarig: Mats Lilja, mats.lilja@hbg.lth.se, Ingenjörshögskolan i Helsingborg. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen samt fullgjorda laborationer. Hemsida: http://www.hbg.lth.se.

Mål
Kursen ger

Innehåll

Litteratur
Schmidtbauer, Bengt: Analog och digital reglerteknik. Studentlitteratur. ISBN: 91-44-26602-2.
Lennartson, Thomas: Analog och digital reglerteknik, övningsbok. Studentlitteratur. ISBN: 91-44-26942-0.
Utdelat material.