Kursplan för vårterminen 2007
PROJEKT I REGLERTEKNIKFRT090
Project in Automatic Control

Antal poäng: 5. Betygskala: UG. Valfri för: C4, D4, E4, F4, I4, M4. Kursansvarig: Studierektor Karl-Erik Årzén, karlerik@control.lth.se, Inst f reglerteknik. Förkunskapskrav: FRT010 Reglerteknik AK. Prestationsbedömning: Projektarbetet. Övrigt: Kursen kan komma att ges på engelska. Deltagarantalet är begränsat till 15. De kriterier som används för urval är antal av institutionens kurser som lästs samt resultatet på dessa. Kursen ställes in vid färre än 8 anmälda. Hemsida: http://www.control.lth.se/~FRT090.

Mål
Huvudmålet med kursen är att befästa grundläggande reglerkunskaper, att ge erfarenhet av projektarbete och öka integrationen mellan olika ämnen i F-utbildningen. Teknologernas individuella förkunskaper och intressen styr projekten. Fördjupade kunskaper i Reglerteknik är givetvis värdefulla men projekten kan också bygga direkt på t.ex. fortsättningskurser i fysik, mekanik eller programmering.

Innehåll
I ett industriellt reglerprojekt tar ofta modelleringsarbete en stor del av tiden. Det gäller också att beskriva de prestandabegränsingar som ges av dynamik i givare och ställdon och av mätbrus och styrsignalmättning. Kursprojekten genomförs företrädesvis på verkliga modellprocesser tillgängliga på institutionen, i vissa fall kan det vara lämpligt att förlägga experimenten till en annan institution eller till en industri. Reglerdesignen genomförs först på en matematisk modell innan färdiga programpaket utnyttjas i modelleringsarbetet, vid designberäkningar och simulering, liksom under implementeringsarbetet. Modellprocesser lämpliga för projekt kan t.ex. vara inverterad pendel, helikopterstyrning, fyrtanksprocessen, styrning av industrirobot.

Projektledningen genomförs i samråd med industriexpertis och de reglerbundna projektmötena är en del av undervisningen. I projektet ingår regelmässigt att söka och inhämta speciell kunskap. Ibland kan lämpligaste sättet vara seminarier eller gästföreläsningar. Projektredovisningen sker både muntligt och skriftligt under varierande former.

Litteratur
Åström, KJ: Reglerteori, Almqvist & Wiksell 1976 eller Glad, T. & Ljung, L: Reglerteknik – grundläggande teori, Studentlitteratur, 1989.
Utdelat material från institutionen.