Kursplan för vårterminen 2007
KVANTMEKANIK, FORTSÄTTNINGSKURSFMF033
Quantum Mechanics, Advanced Course

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: F3, N4. Kursansvarig: Professor Cecilia Jarlskog, cecilia.jarlskog@matfys.lth.se, Fysik, kurslaboratoriet. Rekommenderade förkunskaper: Kunskaper i kvantmekanik motsvarande innehållet i FAF270 Atom- och kärnfysik med tillämpningar. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen med problem och teorifrågor. Övrigt: Kursen kan komma att ges på engelska. Hemsida: http://www.matfys.lth.se/kvantFK.html.

Mål
Kvantmekaniken är grunden för all modern fysik. Denna kurs ger den fördjupning inom ämnet som alla fysiker bör ha oberoende av om man ägnar sig åt teoretisk eller experimentell fysik. I kursen behandlas både teori och tillämpningar. Tillämpningarna väljes i anknytning till andra kurser.

Kunskapsmål
Efter genomgången kurs skall studenten

Färdighetsmål
Efter genomgången kurs skall studenten

Attitydmål
Efter genomgången kurs skall studenten

Innehåll
Kvantmekanikens grundläggande principer. Matrisrepresentation och Diracbeteckning. Hamiltonoperatorn för partikel i elektriskt och magnetiskt fält. Harmoniska oscillatorn i flera dimensioner behandlad med operatorformalism. Landau-nivåer och fonontillstånd som tillämpningar. Energier och vågfunktioner beräknade i andra ordningens störningsteori. Tidsberoende störningsteori och Fermis gyllene regel. Generell teori för rörelsemängdsmoment, spinnformalism. Addition av rörelsemängdsmoment (enkla exempel på Clebsch-Gordan koefficienter), speciellt spinbankopplingen. Stark- och Zeemaneffekten, Stern-Gerlach experimentet. Elementär teori för det kvantiserade elektromagnetiska fältet. Elektromagnetiska övergångar, urvalsregler. Enpartikelpotentialen för atomkärnan, Nilssonmodellen.

Litteratur
Ohlén, G: Quantum Mechanics II (kompendium, Lund).