Kursplan för vårterminen 2007
KVANTMEKANIK, FORTSÄTTNINGSKURS, PROJEKTFMF032
Advanced Quantum Mechanics, Project

Antal poäng: 2. Betygskala: TH. Valfri för: F3. Kursansvarig: Universitetslektor Gunnar Ohlén, gunnar.ohlen@matfys.lth.se, Fysik, kurslaboratoriet. Rekommenderade förkunskaper: Kvantmekanik FK. Prestationsbedömning: Skriftlig och muntlig redovisning av projekt. Övrigt: Slutbetyg efter prestation i skriftlig och muntlig rapport. Kursen kan komma att ges på engelska. Hemsida: http://www.matfys.lth.se/kvantFK.html.

Mål
Att genom projekt förstärka förståelsen av något eller några moment i kursen FMF030 Kvantmekanik AK. Projektet består av en teoretisk eller tillämpad uppgift. Uppgiften väljs så att studenten tränas i problemlösning inom kursens ämnesområde.

Innehåll
Se FMF030 Kvantmekanik FK.

Litteratur
Se FMF030 Kvantmekanik FK.