Kursplan för vårterminen 2007
MATEMATIK, LINJÄR ALGEBRAFMA656
Mathematics, Linear Algebra

Antal poäng: 3. Betygskala: TH. Obligatorisk för: IBYA2, IBYI1, IBYV1, IDA1. Kursansvarig: Studierektor Lars_Christer.Boiers@math.lth.se, Matematik. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Hemsida: http://www.maths.lth.se/matematiklth/vitahyllan/vitahyllan.html.

Mål
Kursen behandlar sådana matematiska begrepp inom linjär algebra som används för att ställa upp och undersöka matematiska modeller i de tillämpade ämnena.

Innehåll

Litteratur
Sparr, G: Linjär algebra. Studentlitteratur 1994. ISBN: 91-44-19752-7.
Övningar i Linjär algebra, Matematikcentrum, KFS AB Lund.