Kursplan för vårterminen 2007
DATORSEENDE, PROJEKTDELFMA272
Computer Vision, Project

Antal poäng: 2. Betygskala: UG. Valfri för: C4, D4, E4, F4, Pi4. Kursansvarig: Studierektor Lars_Christer.Boiers@math.lth.se, Matematik. Förkunskapskrav: Påbörjad kurs FMA270 Datorseende. Prestationsbedömning: Godkänt projekt. Övrigt: Detta är en komplettering av kursen FMA270 Datorseende med ett projekt. Hemsida: http://www.maths.lth.se/matematiklth/vitahyllan/vitahyllan.html.

Mål
Att genom ett projekt förstärka förståelsen av något eller några moment i kursen Datorseende FMA270.

Innehåll
Se FMA270.

Litteratur
Se FMA270.