Kursplan för vårterminen 2007
DATORALGEBRAFMA115
Computer Algebra

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Valfri för: D3, E3, F3, Pi2. Kursansvarig: Studierektor Lars_Christer.Boiers@math.lth.se, Matematik. Rekommenderade förkunskaper: FMA410 Endimensionell analys, FMA420 Linjär algebra. Prestationsbedömning: Muntlig tentamen, godkända inlämningsuppgifter. Övrigt: Kursen kan komma att ges på engelska. Kursen ges vartannat läsår, nästa gång vt 2008. Hemsida: http://www.maths.lth.se/matematiklth/vitahyllan/vitahyllan.html.

Mål
Att introducera de grundläggande begrepp och algoritmer som modern datoralgebra är baserad på. Att förklara hur sådana datoralgebraprogram som 'Maple' fungerar och hur man använder dem effektivt. Kursen skall också ge grundläggande kunskaper inom klassisk algebra.

Innehåll

Litteratur
Childs, N.L.: A Concrete Introduction to Higher Algebra, Springer 2000. ISBN 0-387-98999-4.
Egenproducerat material.