Kursplan för vårterminen 2007
KONTINUERLIGA SYSTEM, PROJEKTDELFMA023
Applied Mathematics, Project

Antal poäng: 2. Betygskala: UG. Valfri för: F2, N3, Pi2. Kursansvarig: Studierektor Lars_Christer.Boiers@math.lth.se, Matematik. Förkunskapskrav: Påbörjad kurs FMA021 Kontinuerliga system. Prestationsbedömning: Godkänt projekt. Övrigt: Detta är en komplettering av den större kursen i Kontinuerliga system med ett projekt. Hemsida: http://www.maths.lth.se/matematiklth/vitahyllan/vitahyllan.html.

Mål
Att genom ett projekt förstärka förståelsen av något eller några moment i kursen Kontinuerliga system (FMA021).

Innehåll
Se FMA021.

Litteratur
Se FMA021.