Kursplan för vårterminen 2007
AVANCERAD MATERIALTEKNOLOGIFKM070
Advanced Materials Technology

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: M3XPL, M3XPU. Valfri för: F4, I4XTV, M2, N4. Kursansvarig: Univ.lektor Srinivasan Iyengar, Srinivasan.Iyengar@material.lth.se, Materialteknik. Rekommenderade förkunskaper: FKM015 Konstruktionsmaterial AK. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen, inlämningsuppgifter och laborations rapporter. Övrigt: Kursen ges på begäran på engelska. Hemsida: http://www.material.lth.se.

Mål
Kunskapsmål
Att ge de studerande djupa och breda kunskaper om grundläggande materialvetenskapliga begrepp och förlopp som är väsentliga vid val, modifiering och användning av material.

Färdighetsmål
Efter kursen skall teknologen

Innehåll
I kursen behandlas: kristallstrukturer, stereografiska projektioner, gitterdefekter, fasjämvikter och fasomvandling. Diffusion. Materialkarakterisering. Termofysikaliska egenskaper. Plastisk och krypdeformation, brott. Härdningsmekanismer. Vanligaste tekniska materialtyper inklusive lätta metaller och legeringar samt speciella material som biomaterial och idrottsmaterial. Korrosion och ytteknik.

Litteratur
Smallman, R.E. & Bishop, R.J.: Modern Physical Metallurgy and Materials Engineering, Sixth Edition, Butterworth and Heinemann (1999), ISBN 0-7506-4564-4.