Kursplan för vårterminen 2007
MATERIALFKM050
Materials

Antal poäng: 4. Betygskala: UG. Obligatorisk för: ID1. Kursansvarig: Univ.lektor Christer Persson, Christer.Persson@material.lth.se, Materialteknik. Prestationsbedömning: För godkänt slutbetyg krävs godkända uppgifter och godkänd tentamen.

Mål
Syftet med kursen är att förmedla kunskaper om olika material, materialstruktur samt materials fysiska egenskaper och hur dessa förändras och kan utnyttjas vid bearbetning till produkter.

Innehåll
Kursen definierar olika materialegenskaper såsom styvhet, plasticitet, formbarhet, optiska egenskaper, termiska egenskaper m.m. samt hur dessa beror av materialets uppbyggnad och tillverkning. Diskussionen sker med utgångspunkt från olika materialtyper och tillverkningsprocesser för material.

Litteratur
Manufacturing, Engineering & Technology, 5 Ed., Serope Kalpakjian, Steven Schmid. ISBN:0131489658 Publisher:Prentice Hall