Kursplan för vårterminen 2007
HÖGTEMPERATURMATERIAL, FORTSÄTTNINGSKURS FKM031
High Temperature Materials

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Obligatorisk för: M3XVS. Valfri för: F4, I3XTV, M3, N3. Kursansvarig: Univ.lektor Srinivasan Iyengar, Materialteknik. Rekommenderade förkunskaper: FKM015 Konstruktionsmaterial AK. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen, inlämningsuppgifter och laborationer. Övrigt: Kursen ges på begäran på engelska. Kursen ges vårterminen 2007 och därefter vart annat år. Hemsida: http://www.material.lth.se.

Mål
Kunskapsmål
Att ge kunskap om

Färdighetsmål
Efter genomgången kurs skall teknologen självständigt kunna

Innehåll
Kursen tar upp material för högtemperaturtillämpningar och de fenomen och problem som uppkommer vid användning av materialen. Materialbeteende vid hög temperatur: Plasticitet, utmattning, kryp, oxidation och korrosion. Metaller och intermetaller, rostfria stål, nickel- och koboltbaslegeringar, keramer och kermet för högtemperaturtillämpningar. Legeringsteori, värmebehandling och härdningsmekanismer. Termiska barriärskikt och ytbeläggningar.

Litteratur
Meetham, G. W. & M. H. Van de Voorde: Materials for High Temperature Engineering Applications. Springer-Verlag(2000). ISBN 3-540-66861-6.