Kursplan för vårterminen 2007
KVANTMEKANIK FÖR NANOELEKTRONISKA TILLÄMPNINGARFFF165
Quantum Mechanics for Applications in Nanoelectronics

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: E4, F4, N4. Kursansvarig: Prof. Hongqi Xu, hongqi.xu@ftf.lth.se, Fysik, kurslaboratoriet. Rekommenderade förkunskaper: FFF100 Termodynamik och elektroniska material eller ESS030 Komponentfysik, FAF240 Fysik - Kvantfenomen och nanoteknologi, FAF245 Kvantteori. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Övrigt: Kursen ges på engelska. Hemsida: http://www-gu.ftf.lth.se.

Mål
Kursens mål är att tillhandahålla kvantteori för framtida arbete/forskning inom mikro- och nanoelektronikstrukturer, samt halvledar- och laserfysik. Kursen tar upp ett brett urval av exempel från aktuell experimentell forskning som heterostrukturer, kvantbrunnar och supergitter. Ett flertal problem kommer att diskuteras samt lösas i samband med teoretiska föreläsningar för att öka studentens kunskaper med avseende på förståelse samt tillämpning av kvantmekanik.

Innehåll
Kursen täcker följande material: 1. Kvantmekanikens fundament; 2. Elektronstruktur i halvledar-kvantstrukturer; 3. Tunnlings effekter och kvantkomponenter; 4. Harmoniska oscillatorn och LC-krets kvantisering; 5. Grundläggande funktioner, operatorer och kvantdynamik; 6. Stationär störningsteori och effekter av elektriska fält; 7. Tidsberoende störningsteori och optisk övergångshastighet.

Litteratur
David K Ferry, Quantum Mechanics: An Introduction for Devices Physicists and Electrical Engineers, 2nd ed. (IOP publishing, Bristol, 2001); ISBN 0-7530-0725-0.