Kursplan för vårterminen 2007
FYSIKFAF062
Physics

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Alternativobligatorisk för: B2, K2. Valfri för: V3. Kursansvarig: Sven Åberg, sven.aberg@matfys.lth.se, Fysik, kurslaboratoriet. Rekommenderade förkunskaper: FMA410 Matematik, endimensionell analys. Prestationsbedömning: Skriftlig deltentamen på inledande teoriavsnitt och tre projekt. Övrigt: Kursen kan komma att ställas in vid mindre än 10 anmälda deltagare. Hemsida: http://kurslab.fysik.lth.se.

Mål
Teknologen skall efter genomgången kurs

Innehåll
Svängningsrörelse, bandbredd, vågrörelse, interferens, resonans, vågekvationen, elektromagnetiska vågor, böjningsfenomen, temperaturstrålning, absorption och emission, fluorescens. Laborationen Ljusets diffraktion.

Tre av följande fyra projekt: 1) Elektronikmaterial och nanovetenskap. 2) Biofysik - Hur användes fysik för kvantifiering av bioreaktioner? 3) Svarta kroppar - Strålar de? 4) Miljöfysik - Kan miljön parametriseras för att påvisa objektiva förbättringar?

Varje projekt innefattar

Ett av projekten redovisas även muntligt.

Litteratur
Utdelat material.