Kursplan för vårterminen 2007
PROJEKT NANOINGENJÖRFAF052
Project Engineering at the Nanoscale

Antal poäng: 5. Betygskala: UG. Obligatorisk för: N3. Kursansvarig: Professor Fredrik Höök, fredrik.hook@ftf.lth.se, Fysik, kurslaboratoriet. Rekommenderade förkunskaper: Obligatoriska kurser inom N1 och N2. Prestationsbedömning: Skriftlig och muntlig redovisning. Övrigt: Projektet utförs av en studerande eller två studerande tillsammans. Hemsida: http://www.teknisknanovetenskap.lth.se.

Mål
Inom ramen av denna kurs ska teknologerna förkovra sig i att utveckla nya produkter eller processer. En av studenten själv vald idé rörande nanotekniska tillämpningar ska analyseras med avseende på dess möjligheter att bilda grunden för att starta ett eget företag eller att sälja idén till existerande företag.

Kunskapsmål
Efter kursen ska studenten ha översiktlig kunskap om metoder för att realisera vetenskapliga idéers kommersialisering.

Färdighetsmål
Studenten ska känna till olika aspekter inom kommunikation mellan ingenjör och ekonomer, patentingenjörer, marknadsförare, jurister, kunder och allmänheten.

Attitydmål
Kursen strävar efter att bygga upp "entreprenöranda" genom att studenten ska känna trygghet i samt fått ökat intresse för att utveckla nya produkter eller processer.

Innehåll
Utgående från en produkt- eller processidé ska studenten, i samråd med kursansvarig, undersöka möjligheter för realisering eller kommersialisering. Stödföreläsningar belyser olika moment i produktdesign, patentfrågor, företagsekonomi, miljö- och etikfrågor och marknadsföring samt starta-eget. Arbetet skall resultera i såväl en skriftlig som en muntlig rapport vilka presenteras i ett symposium.

Litteratur
Relevant material delas ut vid kursstart.