Kursplan för vårterminen 2007
TELETEKNIK INOM SPÅRTRAFIKENETS605
Telecommunication in Railway Traffic

Antal poäng: 2. Betygskala: UG. Obligatorisk för: IBYI2. Kursansvarig: Univ adjunkt Åsa Knutson, Trafikteknik. Prestationsbedömning: Godkänd skriftlig tentamen. Fullföljda laborationer samt deltagande i studiebesök. Hemsida: http://www.hbg.lth.se.

Mål
Kursen ger kunskaper om

Innehåll

Litteratur
Kurspärm, Banskolan.