Kursplan för vårterminen 2007
AVANCERAD DIGITAL IC-KONSTRUKTIONETI135
Advanced Digital IC Design

Antal poäng: 3. Betygskala: UG. Valfri för: D4, E4. Kursansvarig: Peter Nilsson, Peter.Nilsson@es.lth.se, Elektrovetenskap. Förkunskapskrav: ETI130 Digital IC-konstruktion. Prestationsbedömning: Godkända hemuppgifter. Genomförande av en föreläsning över givet ämne samt 80% deltagande på föreläsningar. Övrigt: Kursen ges på engelska. Hemsida: http://www.es.lth.se/ugradcourses/a-dick.

Mål
Utvecklingen inom digital integrerad kretskonstruktion går hela tiden mot mindre transistorer samtidigt som fler komponenter kan integreras på samma kiselbricka. Detta leder till att kretskonstruktören ställs inför nya problem när nya parametrar får en större inverkan. Exempel på sådana fenomen är betydelsen av läckströmmar och kortkanalseffekter i transistorerna. Ett stort problem är också att ledningarna på chipset får allt större betydelse för kretsens prestanda. Därför behöver konstruktören lära sig nya metoder för att kunna hantera detta. Nya teknologier kräver också nya metoder för test och verifiering.

Ett annat viktigt område är konstruktion av aritmetiska byggblock, t.ex. adderare och multiplicerare som är grunden i många konstruktioner. Det finns ett stort antal möjligheter vid implementering som ger olika resultat vad det gäller snabbhet, area och effektförbrukning.

Klockning av digitala synkrona kretsar är också ett område som stöter på stora problem idag. Studenten skall lära sig att konstruera med effektiva klockningsstrategier samt att titta på asynkrona konstruktioner.

Kunskapsmål
Efter genomgången kurs skall studenten:

Färdighetsmål
Efter genomgången kurs skall studenten:

Attitydmål
Efter genomgången kurs skall studenten:

Innehåll
Kursen kan sägas ha 3 huvudinriktningar som naturligtvis hör ihop. De är:

Kursen kommer även att behandla hur man med moderna hjälpmedel estimerar effektförbrukning och hur man testar kretsar och begrepp relaterat till konstruktion för testbarhet.

Litteratur
Kursbok: Jan M. Rabaey, Anantha Chandrakasan, and Borivoje Nicolic, “Digital Integrated Circuits: A Design Perspective”, Prentice Hall International Editions, ISBN 0-13-120764-4, http://bwrc.eecs.berkeley.edu/icbook/
Rekommenderad bok: B. Parhami, Computer Arithmetic: ”Algorithms and Hardware Designs”, Oxford University Press, ISBN 0-19-512583-5, http://www.ece.ucsb.edu/Faculty/Parhami/text_comp_arit.htm.
Övrigt material läggs ut på http://www.es.lth.se/ugradcourses/a-dick