Kursplan för vårterminen 2007
KANALMODELLERING FÖR TRÅDLÖS KOMMUNIKATIONETI085
Channel Modelling for Wireless Communication

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Valfri för: C4, D4, E4. Kursansvarig: Prof. Andreas Molisch, Andreas.Molisch@es.lth.se, Elektrovetenskap. Förkunskapskrav: ETI051 Radiosystem. Rekommenderade förkunskaper: ETI031 Radio, ETT051 Digital kommunikation. Prestationsbedömning: Muntlig eller skriftlig tentamen och godkänd laborationskurs. Övrigt: Kursen kan komma att ges på engelska. Kursen ges vartannat läsår, nästa tillfälle våren 2008. Hemsida: http://www.es.lth.se/ugradcourses/channelmodelling.

Mål
Målet med kursen är att ge en genomgripande genomgång av den trådlösa kanalens egenskaper. Detta inkluderar förståelse av underliggande fysiska utbredningsmekanismer, mätning av kanalegenskaper och metoder för att modellera dessa.

Innehåll

Kunskapsmål
Efter genomgången kurs ska studenten:

Färdighetsmål
Efter genomgången kurs ska studenten:

Attitydmål
Efter genomgången kurs ska studenten:

Litteratur
Molisch, A F: Wireless Digital Communications. John Wiley & Sons Ltd, 2005. ISBN 0-470-84888-X