Kursplan för vårterminen 2007
OFDM FÖR BREDBANDSKOMMUNIKATIONEIT140
OFDM for Broadband Communication

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: C3, D4, E4. Kursansvarig: Professor Per Ödling, Per.Odling@it.lth.se, Inst f informationsteknologi. Förkunskapskrav: ESS040 Digital signalbehandling eller ETT080 Signaler och Kommunikation. Rekommenderade förkunskaper: ETT051 Digital kommunikation. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen omfattande teori och problemlösning. Övrigt: Kursen kan komma att ges på engelska. Hemsida: http://www.it.lth.se/ofdm.

Mål
Kursen syftar till att ge ingående kunskap om moderna algoritmer som används i kommunikationssystem för höghastighetskommunikation.

Kursen innehåller både teori och praktik av ett kommunikationssystem baserade på flerbärvågsteknik. Flerbärvågsteknik är väl etablerat i flera kommunikationssystem, och är en lovande teknik för framtida system. Därför är det viktigt att förstå och knyta samman de grundläggande sambanden och implementationsteknikerna.

En viktig del i kursen är att koppla elevernas tidigare kunskaper i matematik och signalbehandling till en kommunikationstillämpning som sätter många av dessa kunskaper i ett sammanhang.

Innehåll
Moment som ingår i kursen är: matematisk modellering, val av ortogonala basfunktioner, modellering och kancellering av brus, kanalestimering, kanalutjämning, synkronisering, samt kodning.

Matlab används som beräkningsverktyg i övningar, datorövningar och laborationer.

Litteratur
Ödling P, mfl: OFDM and DMT - Theory and Practice. Utvalda artiklar och tutorials