Kursplan för vårterminen 2007
WEBB-INTELLIGENSEIT031
Web Intelligence

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: C4, D3. Kursansvarig: Anders Ardö, Inst f informationsteknologi. Rekommenderade förkunskaper: EDA011 Programmeringsteknik eller EDA016 Programmering. EIT070 Datorteknik, EIT060 Datasäkerhet, EIT150 Internet Inuti. Prestationsbedömning: Godkända laborationer och inlämningsuppgifter. Hemsida: http://www.it.lth.se/courses/will/.

Mål
Att öka förståelsen för återanvändning och återspegling av intelligent information i ett nätverk genom att

Innehåll
Grundläggande Web teknologi.
XML-baserad standard.
Web tjänster.
Beräkningsintelligens (Fuzzy Logic, Neural Network, Evolutionary Programming).
Agents och Crawlers.

Litteratur
Editors: Zhang, Y. -Q, Kandel, A, Lin, T. Y :Computational Web Intelligence- Intelligent Technology for Web Applications World Scientific 2004. ISBN: 981-238-827-3