Kursplan för vårterminen 2007
DATORARITMETIKEIT025
Computer Arithmetic

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: D3, E3, Pi3. Kursansvarig: Professor Lambert Spaanenburg, Inst f informationsteknologi. Rekommenderade förkunskaper: EIT070 Datorteknik. Prestationsbedömning: Godkända laborationer och inlämningsuppgifter. Hemsida: http://www.it.lth.se.

Mål
Kursmål
Att ge en bredare teoretisk och praktisk förståelse av beräkningsprocesser genom att

Slutmål
Att ha en bred överblick av talsystemen.

Att veta hur man går tillväga för att implementera datoraritmetik i olika teknologier

Att välja rätt bland tillgänglig aritmetik till implementeringen av diverse applikationer

Att kunna hitta lämpliga applikationer att användas med ett nytt aritmetiskt koncept.

Innehåll
Datoraritmetik spelar en central roll i utvecklingen av ingenjörsapplikationer. Kursens mål är att öka den teoretiska förståelsen av talsystem och dess implementation för att främja innovativtänkandet i ett antal beräkningsområden vars popularitet vilar på spridningen av (inbyggda) kiselsystem.

Kursinnehåll

[Grunder]
Talsystem och representationer
Aritmetiska algoritmer och analys
Standard av tal och aritmetik

[Implementation]
Design av numeriska processorer
Special funktioner och nya enheter.
Lågenergi aritmetik

[Aktuell tema]
Redundanta talsystem
Slumpmässig generering av tal
Routing och permutation

[Applikationer]
Datorgrafik
Bildbehandling
Kryptografi.

Litteratur
I. Koren, Computer Arithmetic Algorithms, 2nd Ed. (A.K.Peters, Natick, MA) 2002 ISBN 1-56881-160-8