Kursplan för vårterminen 2007
PROJEKT I INDUSTRIELL ELEKTROTEKNIK OCH AUTOMATIONEIE061
Project in Industrial Electrical Engineering and Automation

Antal poäng: 5. Betygskala: UG. Valfri för: E4, I4XTV, M3. Kursansvarig: Professor Mats Alaküla, mats.alakula@iea.lth.se, Inst f ind elektrotekn o aut. Rekommenderade förkunskaper: Minst en av fortsättningskurserna EIE015 Kraftelektronik, EIE030 Elkraftsystem, EIE050 Elmaskinkonstruktion, MIE041 Industriell Mätning och Styrning, EIE070 Mekatronik, MIE080 Automation eller MIE090 Automation av komplexa system med betyg 4 eller 5. Prestationsbedömning: Godkänd projektuppgift ger betyget godkänd. Hemsida: http://www.iea.lth.se/courses.

Mål
Att ge teknologerna tillfälle till specialstudier inom något/några av områdena kraftelektronik, elmaskinkonstruktion, elektriska drivsystem, kraftsystem, mekatronik eller automation.

Innehåll
Teoristudier. Eventuell experimentell verifikation inom något av IEA:s forskningsprojekt.

Litteratur
Fastställs vid projektets start, beroende på projektets ämnesområde.