Kursplan för vårterminen 2007
TEKNISKA GRÄNSSNITTEDI615
Technical Interfaces

Antal poäng: 5. Betygskala: UG. Obligatorisk för: IDA2. Kursansvarig: Rolf Björkman, Ingenjörshögskolan i Helsingborg. Förkunskapskrav: ETE604 Krets- och Mätteknik samt EDI610 Digitala system. Prestationsbedömning: Godkända laborationsrapporter samt godkänd skriftlig teknisk rapport.

Mål
Kursens mål är att ge baskunskaper i den elektronik, som en dator använder för kommunikation med omvärden men också att befästa ingenjörsmässigheten och förmågan att analysera och konstruera ett system för mätning och styrning.

Innehåll
Grundläggande elektroniska komponenter: Transistor. Diod. Tyristor. Diac. Triac. Relä. Optokomponenter. Operationsförstärkare. A/D-omvandlare. D/A-omvandlare.

Förstärkarteknik: småsignal- och effektförstärkning.

Strömförsörjning och avstörningstekniker.

Fältbussar: CAN-buss och Profi-buss. Optokopplare.

Givare: Mekaniska givare. Termiska givare. Tryckgivare. Töjningsgivare. Aukustiska givare. Optiska givare. Magnetiska flödesgivare. Givare med inbyggd processor.

Störningsproblem: EMC. Defensiv programmering.

Litteratur
Hans Lundqvist.Analog kretselektronik. Liber ISBN 91-47-00800-8. P. Carlson, S. Johansson Modern Elektronisk Mätteknik. Liber ISBN 91-47-01098-3 samt utdelat material.