Kursplan för vårterminen 2007
DIGITALA PROJEKTEDI021
Digital Systems, Project Laboratory

Antal poäng: 5. Betygskala: UG. Valfri för: D3, E3. Kursansvarig: Forskningsingenjör Bertil Lindvall, Inst f informationsteknologi. Rekommenderade förkunskaper: EIT020 Digitalteknik och EIT070 Datorteknik. Prestationsbedömning: För betyget Godkänd krävs: 1. Godkänd slutkonstruktion. 2. Skriftlig dokumentation av konstruktionen. 3. Muntlig redovisning. 4. Fullgjord opposition på annans arbete. Övrigt: Ges 3 omgångar per läsår, 1 läsperiod per omgång. Begränsat deltagarantal. Urvalsgrund: Antal poäng kvar till examen. Hemsida: http://www.it.lth.se/digp.

Mål
Syftet med kursen är att illustrera industriellt utvecklingsarbete. Målet med projektuppgiften är en prototyp med för vidareutveckling nödvändig dokumentation.

Innehåll
En förteckning med förslag till uppgifter kommer att finnas. Huvuddelen av kursen består i att konstruera, bygga och testa respektive konstruktion. Vid kursens början hålls några lektioner med genomgång av lämpliga konstruktionsuppgifter, samt allmänna praktiska råd. Därefter tilldelas varje grupp en arbetsplats med alla erforderliga verktyg och instrument, som fritt disponeras under hela kursen. Under kontorstid finns handledare tillgänglig för frågor och diskussion av uppkomna problem.

Litteratur
Handböcker och komponentkataloger finns tillgängliga på institutionen.