Kursplan för vårterminen 2007
DATABASEREDA636
Database Systems

Antal poäng: 5. Betygskala: UG. Obligatorisk för: IDA2. Kursansvarig: Studierektor, Studierektor-tekn@cs.lth.se, Inst f datavetenskap. Rekommenderade förkunskaper: Grundläggande kurs i programmering. Prestationsbedömning: För godkänt betyg fordras att laborationerna och inlämningsuppgiften fullgjorts. Övrigt: Obligatoriska moment: LAborationer och en inlämningsuppgifts. Detaljerade föreskrifter angående fullgörande av obligatoriska moment kommer att finnas i kursprogrammet. Hemsida: http://www.cs.lth.se/EDA636.

Mål
Kursen ger

Innehåll

Litteratur
Thomas Padron-McCarthy, Tore Risch: Databasteknik. Studentlitteratur 2005. ISBN: 91-44-04449-6