Kursplan för vårterminen 2007
SÄKERHETEDA625
Data Security

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: IDA3, IMM3. Kursansvarig: Rolf Björkman, rolf.bjorkman@hbg.lth.se, Ingenjörshögskolan i Helsingborg. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Hemsida: http://www.hbg.lth.se.

Mål
I en värld där kommunicerande datorer är geografiskt utspridda är det viktigt att man säkerställer att rätt information når rätt och endast rätt mottagare. Det är av största vikt att IT-ingenjören är väl förtrogen med de säkerhetsproblem som behöver lösas kring och i datorsystem för att en betryggande kommunikation skall kunna upprättas. Kryptering, autenticering, nyckelhantering och certifikat är exempel på begrepp som klargörs och exemplifieras i kursen.

Innehåll

Litteratur
Gollman, D: Computer Security. John Wiley And Sons Ltd, UK, 1998. ISBN: 0-471-97844-2.