Kursplan för vårterminen 2007
PROGRAMSPRÅKSTEORIEDA145
Programming Language Theory

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: D3, E3, F3. Kursansvarig: Univ.lektor Lennart Andersson, Lennart.Andersson@cs.lth.se, Inst f datavetenskap. Förkunskapskrav: EDA027 Algoritmer och datastrukturer, FMA410 Matematik, endimensionell analys, FMA420/FMA425 Linjär algebra och FMA430/FMA435 Flerdimensionell analys. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Studenterna förväntas presentera lösningar till förelagda problem vid seminarier. Detta tillgodoräknas vid första ordinarie tentamenstillfälle. Övrigt: Kursen ges vårterminen 2007 och därefter vartannat år. Kursen kan komma att ställas in vid mindre än 20 anmälda deltagare. Hemsida: http://www.cs.lth.se/EDA145.

Mål
Kursen skall

Innehåll

Litteratur
Nielson, H R & Nielson, F: Semantics with Applications: A Formal Introduction. Wiley 1992. ISBN: 0471929808.