Kursplan för vårterminen 2007
ALGORITMIMPLEMENTERING – PROJEKT PÅ MULTIPROCESSOREREDA116
Algorithm Implementation – Project Work on Multiprocessors

Antal poäng: 2. Betygskala: UG. Valfri för: D3, Pi3. Kursansvarig: Universitetslektor Jonas Skeppstedt, Jonas.Skeppstedt@cs.lth.se, Inst f datavetenskap. Förkunskapskrav: EDA027 Algoritmer och datastrukturer, samt de obligatoriska momenten i kursen EDA115 Algoritmimplementering. Prestationsbedömning: För godkänt betyg krävs att ett projektarbete fullgörs. Övrigt: Kursen är förlagd till senare delen av läsperiod VT1 och består av ett projektarbete i anslutning till kursen EDA115, Algoritmimplementering. Hemsida: http://www.cs.lth.se/EDA115.

Mål
Kursdeltagarna ska få erfarenhet av parallellisering av en sekventiell algoritm för effektiv exekvering på multiprocessor.

Innehåll
Uppdelning av en beräkning i delberäkningar. Tilldelning av delberäkningar till trådar. Programmeringsmodeller, synkronisering och kommunikation. Mappning av trådar till processorer. Prestandaanalys.

Litteratur
Se kursen EDA115 Algoritmimplementering.