Kursplan för vårterminen 2007
AVANCERADE RENDERINGSMETODEREDA101
Advanced Shading and Rendering

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: C4, D4, E4. Kursansvarig: Univ.lektor Tomas Akenine-Möller, Tomas.Akenine-Moller@cs.lth.se, Inst f datavetenskap. Förkunskapskrav: EDA221 Datorgrafik. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen och godkända redovisningsuppgifter. Fullgjorda redovisningsuppgifter är krav för att få deltaga i tentamen. Slutbetyg i kursen grundar sig på resultatet av den skriftliga tentamen. Hemsida: http://www.cs.lth.se/EDA101.

Mål
Att ge insikt i renderingsmetoder som syftar att generera bilder med hög grad av fotorealistisk kvalitet.

Innehåll
Strålföljning. Supersampling. Monte Carlo-strategier. Foton-mappning. Bildbaserad ljussättning. Shaderprogrammering. GPU-baserade shaders. Effektramverk. Skuggalgoritmer.

Litteratur
Dutré, Bekaert & Bala: Advanced Global Illumination. A K Peters 2003. ISBN: 1-56881-177-2.