Kursplan för vårterminen 2007
SPELMOTORTEKNOLOGIEDA046
Game Engine Technology

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: C4, D4, E4, F4, Pi4. Kursansvarig: Lennart Ohlsson, lennart.ohlsson@cs.lth.se, Inst f datavetenskap. Förkunskapskrav: EDA221 Datorgrafik. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Slutbetyg på kursen baseras på den skriftliga tentamen. Obligatoriska moment: Godkända laborationer/inlämningsuppgifter. Övrigt: Kursen ersätter EDA045 Realtidsgrafik och kan inte tillgodoräknas samtidigt med denna i examen. Hemsida: http://www.cs.lth.se/Education/Courses/.

Mål
Mål: Att ge insikt i teknologin för realtidsgrafik, dvs programvara för att rendera virtuella världar och simulera komplexa objekt på ett realistiskt sätt.

Innehåll
Innehåll: Geometrisk modellering. Animering och dynamik. Shading och rendering. Synlighetshantering. Kollisionsdetektering. Fysiksimulering. Användarinteraktion. Nätverksspel. Projekt omfattande design och implementering av ett spel eller annan interaktiv 3D-applikation.

Litteratur
Litteratur: Watt & Policarpo, "3-D Computer Games Technology", Addison-Wesley, 2000, ISBN:0201619210. Webb-baserat material.