Kursplan för vårterminen 2007
FOTO OCH VIDEOTEKNIK: DEN FOTOGRAFISKA BILDEN SOM REDSKAPAFO150
Photo and Videotechnics: The Photographic Image as Tool

Antal poäng: 3. Betygskala: UG. Obligatorisk för: ID2. Kursansvarig: Professor Abelardo Gonzalez, Inst för arkitektur och byggd miljö. Prestationsbedömning: Godkända övningsuppgifter. Närvaro vid föreläsningar, övningar och kritik 80 %.

Mål
Att skapa användbar kunskap om den fotografiska bildens möjligheter som dokumentationsteknik, som presentationsteknik och som verktyg för bearbetning av form- och idéuppslag i designarbetet.

Innehåll
Kursen behandlar den fotografiska teknikens tillämpning som dokumentation och presentation. Tonvikten ligger på digital bildhantering.

Ett särskilt avsnitt behandlar digital videoteknik och omfattar arbete med manus, filmning och redigering.

Litteratur
Obligatorisk kurslitteratur förekommer inte i kursen. Lista på referenslitteratur finns tillgänglig under kursens gång.