Kursplan för vårterminen 2007
ESTETIK IAFO061
Aesthetics I

Antal poäng: 5. Betygskala: UG. Obligatorisk för: MD3. Kursansvarig: PhD Gunnar Sandin, gunnar.sandin@arkf.lth.se, Inst för arkitektur och byggd miljö. Prestationsbedömning: Godkända inlämningar på övningsuppgifter samt 80% närvaro vid föreläsningar och seminarier. Hemsida: http://www.formlara.lth.se/.

Mål
Kursens mål är att klargöra den visuella kommunikationens nyanseringsmöjligheter och dess betydelse som metod för att generera idéer och lösa gestaltningsproblem. Kursen tränar förmågan att

Innehåll
Kursen har en tydlig praktisk karaktär med stora inslag av verktygsträning. Varje etapp eller moment inleds med en eller flera föreläsningar som ger en teoretisk bakgrund och visar relaterade exempel. Övningarna gås igenom vid en eller flera genomgångar där studenterna får feedback på sina arbeten och tränar sin förmåga att diskutera dem.

Kursen innehåller följande moment:

Litteratur
Edwards, B: Teckna med höger hjärnhalva.
Nilson, KG: Färglära.
Kompendium i bildkomposition.
Kompendium i perspektivlära.
Kompendium i skissteknik.