Kursplan för vårterminen 2007
PRESENTATIONSTEKNIK OCH PORTFÖLJAFO025
Building a Graphic Vocabulary and Portfolio

Antal poäng: 2. Betygskala: UG. Valfri för: A3. Kursansvarig: Universitetsadjunkt Maria Udriot, Inst för arkitektur och byggd miljö. Prestationsbedömning: Godkända inlämningar av övningsuppgifter. 80% närvaro vid föreläsningar och övningar. Övrigt: Kursen kan ställas in vid färre än 10 anmälda. Kursen kommer att ges under sen eftermiddag/kvällstid.

Mål

Innehåll
Med hjälp av tidigare inhämtade kunskaper om visualiseringstekniker koncentreras arbetet på dokumentation av den egna arbetsprocessen. Layoutprinciper och balans mellan text och bild är viktiga inslag, liksom analoga och digitala arbetsmetoder.

Litteratur
El Lissitsky, S. Lissitsky-Kuppers: Thames and Hudson.
Hellmark, Christer: Bokstaven, ordet, texten.
Wozencroft, Jon: The graphic language of Neville Brody.
Carlsson, David: The end of printing
Phaidon: 100 Graphic Designers
Architects on Stage - Stage and Exhibition Design in the 90´s.