Kursplan för vårterminen 2007
SOLEL – GRUNDKURS I SOLCELLSTEKNIKAEB020
Photovoltaic Systems, Basic Course

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: E4, F4, W4. Kursansvarig: Professor Björn Karlsson, Energi- och ByggnadsDesign. Rekommenderade förkunskaper: Grundläggande kunskaper i ellära och elektronik. Erfarenhet av att använda beräkningsprogram, t.ex. Matlab. Prestationsbedömning: Godkänd tentamen och godkända inlämningsuppgifter. Hemsida: http://www.ebd.lth.se.

Mål
Solel är ny energiteknik. Införandet av denna teknik hämmas delvis p.g.a. att tekniken är okänd. Kursens mål är att förstå hur en solcell och ett solcellsystem fungerar och hur de kan användas i energisystemet.

Innehåll

Litteratur
Solceller. ISBN 91-7332-987-8
Applied Photovoltaics. ISBN 0-86758-909-4.